Lärarförening tog ställning till luftproblem

Inomhusluften i det nya finska skolcentret har varit på agendan redan en tid. Nu kräver lärarna svar på en rad frågor. Bild: Arkiv / Max Nyberg

Inomhusluften i Harjurinteen koulu är så dålig att den finska lärarföreningen kommit med ett offentligt ställningstagande.

Anmärkningsvärt många ur personalen på såväl Harjurinteen koulu som Loviisan lukio har visat symtom på grund av inomhusluften i flera månader. Det skriver styrelsen i Loviisan opettajien ammattiyhdistys, den finska lärarföreningen i Lovisa, i ett offentligt ställningstagande som de publicerade på tisdagen inför ett informationsmöte den 24 januari.

Styrelsen skriver vidare att vissa av symtomen varit så allvarliga att de påverkar de drabbades hälsa ännu länge i framtiden, och att symtomen konstaterats i läkargranskningar. En del rekommenderas också att inte vistas i skolbyggnaden.

– Inför jullovet fick vi veta att man korrigerar ventilationsproblemen och att alla kan komma till jobbet den 8 januari. Verkligheten ser annorlunda ut. En del av personalen uppvisade symtom genast på måndagen, skriver styrelsen.

Lokalitetsavdelningen arrangerar ett informationsmöte angående inomhusluften i det nya finska skolcentret den 24 januari. Lärarföreningen ställer en rad frågor inför mötet, däribland vilka prover som tagits, vem som tagit dem och från vilka utrymmen.

– Situationen är ohållbar för personalen och eleverna. Det finska skolcentrets verksamhet kan inte fortsätta under dessa omständigheter mycket längre.