Lära till tro eller lära om tro

Undervisningen i livsåskådning ställer fortfarande till med problem i många skolor. Skulle vara klokare att slå ihop religions- och livsåskådningen till ett gemensamt ämne? Så gör man på Åland.

Religion är ett eldfängt ämne. Religion och religiösa värderingar genomsyrar samhället på många sätt. Därför måste vi förstå, kunna tolka och läsa av religioner, och det motiverar religionsundervisnin...