Lär dig hantera segel på större fartyg

UTBILDNING. Om du efter Sail West-seglatsen vill fortsätta segla kan du börja som matros på paketjakten Österstjernan. Bild: Irmeli Thomasson

Har du någon gång önskat att du hörde till ett segelfartygs besättning? Nu har du möjlighet att uppleva en seglats på segelfartyget Österstjernan.

På fartyget arrangeras den 15 juni en Sail West-seglats för män där deltagarna själva får styra fartyget och delta i segelhanteringen under uppsikt av besättningen.

Om du blir intresserad av arbetet på fartyget kan du börja segla som matros på Österstjernan.

Sail West-seglatsen pågår klockan 16-20 med avfärd från Skeppsbron i Lovisa. Under seglatsen bjuds på en Tex Mex-buffe.

Till damernas Lady-seglats den 8 juni och till ungdomsseglatsen till Fagerö den 11-12 juni finns ännu några lediga platser.

Närmare uppgifter finns på Österstjernas hemsida. Anmälningar och förfrågningar vi mejl till info@osterstjernan.fi eller per telefon 040–591 9631 och 0400–120 929.