Lappträskskjutsar valdes på annorlunda vis

BRA RESULTAT. Tina Heikka är glad för att Lappträsk vågade pröva på ett nytt sätt att upphandla kommunala skjutsar. Bild: Kristoffer Åberg

Lappträsk har upphandlat alla sina skjutsar via konkurrenspräglad dialog. Kommundirektör Tiina Heikka säger att modellen fungerade ännu bättre än man trodde.

Det är således fråga om precis alla kommunala skjutsar, bland annat skolskjutsar och matleveranser. Konkurrensutsättningen skedde under våren och försommaren.

– Upphandlingsmodellen är inte så vanlig, den kan väljas exempelvis om planering och innovativa lösningar ingår i helheten, förklarar kommundirektören.

För att sköta skjutsarna valdes en sammanslutning av taxiföretagare i Lappträsk och Heikka är nöjd med resultatet.

– Det gagnar kommunen. Nu vet vi vad skjutsarna kostar under de närmaste åren, vilket underlättar också budgetberedningen.

Vid konkurrenspräglad dialog publicerar den upphandlande enheten en annons om upphandlingen, som alla intresserade leverantörer får ansöka om att få delta i. Därefter för den upphandlande enheten en dialog med de godkända anbudssökandena för att kartlägga och bestämma hur dess behov bäst ska kunna tillgodoses.

Tiina Heikka säger att kommunen ville pröva på det här konceptet eftersom önskemålet var att kunna binda samman nuvarande skjutsar på ett ekonomiskt lönsamt och funktionellt sätt. Totalt sju företag deltog i förhandlingarna.

Avtalet är på tre år med en option på två år. Priset är möjligt att diskutera i det fall att en ändring på 10 procent sker i skjutsbehovet.