Lappträsks mångsysslare fyller jämna år

JUBILAR. Thomas Antas, här i samband med tvåspråkighetskampanjen Molempi parempi, fyller 50. Bild: Molempi parempi

Thomas Antas har lämnat lokalpolitiken bakom sig. När femtioårsdagen är här finns det ändå ingen brist på saker att göra.

Den som följt med lokalpolitiken i Lappträsk har nog inte missat namnet Thomas Antas – förutsatt att det inte är ett nyfunnet intresse sedan förra valet. Antas, som numera är ordförande för SLC i Nyland, är mest förvånad över de jämna åren.

– Det kom lite överraskande. Femtio nu redan? Det andra som överraskade är att jag alltid uppfattade femtioåringar som gamla gubbar när jag var barn. Inte är jag ju alls gubbe. Förvisso var femtioåringar på 1970-talet äldre än dagens femtioåringar.

Som ny ordförande för SLC i Nyland ser Antas framemot en rad utmaningar – där den främsta och kanske viktigaste handlar om psykiskt välbefinnande bland jordbrukare. Antas tog sig an uppgiften i januari, och hittills har jobbet inte kommit i gång på fullt allvar. I praktiken har det handlat om en del förhandlingar på ministeriet med tjänstemän.

Antas upplever att han landat på en position med reella möjligheter att påverka.

– Det är svårt att bedöma hur stora påverkningsmöjligheterna är, men nog har man ett visst inflytande. När folk säger att man inte kan påverka något så håller jag inte med. Förvisso kan ingen ensam göra något. Man måste alltid övertyga såväl de egna som de som inte håller med.

Ur ett nyländskt perspektiv ser Antas att få upp humöret bland jordbrukare, något som för övrigt är en viktig poäng också på nationell nivå. Antas påpekar att det är speciellt illa hos dem som primärt lever på jordbruket.

– Många bönder mår psykiskt dåligt.

Det har kanske i första hand att göra med lönsamheten, något som i sin tur är kopplad till den lite speciella marknaden i Finland med i praktiken bara två stora uppköpare. Förvisso har jordbrukarna sällan direkt kontakt med dem, utan sköter det via mellanhänder. Oavsett påverkar det förhandlingspositionen och vilka priser som blir aktuella.

– Att förbättra lönsamheten handlar om små steg här och där, där vi som organisation kan påverka. Men delvis är det en kamp mot vindkvarnar. Med två potentiella köpare är det svårt för förädlaren att hitta andra köpare och att betala mera för råvaran.

Antas jobbar i två branscher, där den primära inkomstkällan kommer från översättningsjobb och resten från jordbruket – även om han formellt kallar sig jordbrukare.

När lokalpolitiken föll bort kom i stället en del extra ledig tid in i bilden. Med den extra fritiden har kulturen kommit allt mer in i bilden.

– Jag har försökt ge mera tid åt teater, både Hindersby teater och ett eget litet projekt. Men först blir det sommarteater med bluesrockföreningen i Lappträsk. Jag fungerar då som arrangör, jag står inte på scenen.

Thomas Antas

Fyller 50 den 26 februari. Är bortrest.

Varit aktiv inom lokalpolitiken i Lappträsk.

Är nu ordförande för SLC Nyland.

Är aktiv i kulturliven i kommunen.