Lappträskhusen börjar bli verklighet

VISION. Så här ser arkitekt Ida Frasers vision av Lappträskhusen ut. Bild: Ida Fraser

År 2016 började Lappträsk kommun utveckla en småhusmodell för självständigt boende för äldre. I dag visar kommunen vart man kommit på ett öppet tillfälle.

Med inspiration från "trygga" byar i Europa har Lappträsk siktat in sig på att låta bygga så kallade Lappträsk-hus.

Kommunens viktigaste samarbetspartner i projektet har varit Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA och Aalto-universitetets Institution för arkitektur, som stödde den första fasen genom att producera två slutförda diplomarbeten i slutet av 2017.

Projektet fortsätter med projektets utformning och målet är att bygga de första Lappträsk-husen i Kapellby i år.

Kommunen ordnar ett öppet tillfälle i dag, den 20 februari, där arkitekterna Liina Lindberg och Ida Fraser presenterar sina egna planer för Lappträskhuset.

Evenemanget äger rum på Ungdomsföreningslokalen Wasargård (Nystugavägen 22) mellan klockan 18 och 20.