Lappträsk visar andra vägen

Låt inte skenet bedra. Lilla Lappträsk kan på ytan verka så där trevligt hemvävt och lantligt, men är i dag ett föredöme för det övriga landet. Här frodas nytänkandet och framåtandan.

Klockan närmar sig 8 en helt vanlig vardagsmorgon. Kommungårdens dörrar är ännu låsta, men inne i det gamla, hemtrevliga trähuset jobbar många redan för fullt.

Kommunfullmäktiges ordförande Christina Mickos (SFP) är ute i god tid, hon ska träffa kommundirektör Tiina Heikka för att prata om vad det människoorienterade grepp kommunen redan fattat beslut om att införa, innebär i praktiken. I den här kommunen är diskussionerna viktiga.

NÄRHET. Sinikka Mickos säger att kommunborna kommer först. Bild: Max Nyberg

Ingen annan kommun i Finland har gått in för samma slags satsning men i Lappträsk har starten redan skett inom äldreomsorgen. Nu ska en strategi skrivas och också den tar fasta på den människonära aspekten.

Invånarna bestämmer

– Gomorron, stig på och slå er ned.

ÖN-teamet får ett varmt mottagande.

Dags för morgonkaffe som serveras i gamla, sirliga Arabiakoppar ur en kanna av samma modell.

Här tar myspyset ändå slut. Då de två kvinnorna börjar lägga ut texten, är det ord och inga visor. De målar upp en ny och annorlunda framtid, som utgår från tanken att invånarna styr beslutsfattandet.

Befinner vi oss faktiskt i en gammal glesbygdskommun med 2 800 invånare?

Vi börjar med att fråga invånarna om vad de vill ha och önskar. Sedan utformas verksamheten. Detta är enda sättet att få ned kostnaderna men höja kvaliteten.

Det gör vi och kanske hemligheten ligger just där. Tack vare att Lappträsk är en liten kommun går det ganska lätt att styra verksamheten i önskad riktning – om visioner och samarbetsanda finns.

– Det vanliga är ju att kommunerna först beslutar om fastigheter, personal och liknande och ordnar med olika slags service. Därefter frågar man kommunborna om de är nöjda eller inte, säger Tiina Heikka, som förklarar att i Lappträsk gör man nu tvärtom.

– Vi börjar med att fråga invånarna om vad de vill ha och önskar. Sedan utformas verksamheten. Detta är enda sättet att få ned kostnaderna men höja kvaliteten.

Den nya modellen infördes först hos äldreomsorgen.

Verkstäder

– Vi arrangerade en drömverkstad, dit alla kommunbor bjöds in. Uppslutningen var riktigt bra, med tanke på att det var första gången. I framtiden ordnas många liknande verkstäder till.

Alla anställda inom äldreomsorgen och hemvården ska utbildas.

Bildningssektorn är nästa och Christina Mickos och Tiina Heikka väntar ivrigt på att nya bildningsdirektören Jouni Piippo ska börja jobba. Det sker i april.

Mickos påpekar att alla kommuner i landet kämpar med ungefär samma slags problem. Att gräva ned sig i dem för inte verksamheten framåt.

– Vi har valt att tänka positivt, satsa på våra styrkor och utveckla. Det är fråga om ett tydligt val.

Hon är glad för det goda samarbetet mellan politiker och tjänstemän. Det finns faktiskt stor vilja att jobba tillsammans.

TANKESMEDJA. I kommundirektörens rum får tankarna flöda fritt. Bild: Max Nyberg

Målet ställt till 2020

Heikka och Mickos säger att målet är ställt till 2020, då ska Lappträsk vara den första kommunen i Finland som producerar all service på ett människonära sätt.

– Då ska vi vara vida kända också utanför landets gränser.

Man är redan nu en bit på vägen. Tiina Heikka berättar glatt om stora möten i huvudstaden, där hundratals människor samlats för att diskutera kommunala utmaningar och där också hon varit med.

– Lappträsk lyfts upp i många sammanhang som en framtidens kommun. Jag är stolt och glad.

Med tanke på att många ännu rätt nyligen smålog åt den lilla, envisa kommunen som vill vara självständig och inte böja sig för fusionsförslag är detta en stor förändring.

I dag skakar ingen på huvudet, utom i positiv bemärkelse.

Planerna för framtiden är många. Fullmäktigeordföranden och kommundirektören avslöjar bland annat att bibliotekets övre våning, som nu är kall, ska byggas om till arbetsrum för företagare – tillsammans med de intresserade.

– Här får 10–15 personer rum. Vi börjar planera nu.

Tillsammans med Aaltouniversitetet formas också ett nytt bostadsområde. Kommunen köpte nyligen det så kallade Metla-området på 7 hektar och det blir en plats för träbyggande och innovationer.

Christina Mickos säger att projektet kopplas starkt till forskning.

– Vi vill överlag ta med forskning och vetenskap i det vi gör, förklarar hon.

Koll på framtiden

Lappträsk vill själv ha koll på sin framtid och agera innan någon annan dikterar villkoren. Man tror på livet också efter vård- och förvaltningsreformen.

– Äldreomsorg behövs också då och det är ju närservice. Våra seniorer ska inte skickas till Helsingfors eller Stockholm, säger Tiina Heikka.

Lappträsk har ett samarbetsområde tillsammans med Lovisa och köper tjänster av Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt.

– Vissa ändringar kommer säkert, men jag tror inte att de rubbar vår verksamhet i större skala.

I samband med årets kvinnodag lyftes Lappträsk upp som en ovanligt kvinnostyrd kommun, där kommundirektören, fullmäktigeordföranden och styrelseordföranden alla är kvinnor. På kommunkansliet jobbar 10 personer, varav bara 2 är män. Efter att bildningsdirektören installerat sig är männen 3 till antalet.

GOD STÄMNING. Susanne Sjöblom (t.h.) tar en paus tillsammans med Arja Grönberg, som jobbar som personalsekreterare. Bild: Max Nyberg

På frågan om kvinnodominansen syns i verksamheten är det svårt att få ett svar.

– Kanske det är därför vi diskuterar så mycket här, skrattar Mickos.

Hon framhåller ändå att person betyder mera än kön och framhåller att en stor del av politikerna är män. Balans finns alltså.

God stämning

Att det är väldigt god stämning bland personalen intygar många.

Kommunsekreteraren Susanne Sjöblom, som också vikarierat på kommundirektörsposten, har jobbat i kommunen i hela 28 år. Hon är glad för att man nu ser framåt och inte måste syssla med en massa kommunfusionsutredningar.

– I en liten kommun har kommundirektören en avgörande roll. Vi har jättebra stämning här, kan vara oss själva och prata om allt.

Hon är övertygad om att Lappträsk kan vara ett föredöme för många andra i framtiden, eftersom kommunen vågar välja sin egen väg.

Fakta

Lappträsk

Grundades 1575.

Areal på cirka 339 kvadratmeter.

Invånarantal drygt 2 800.

Befolkningen är till 63 procent finskspråkig.

Samma säger adb-ansvariga Sinikka Mickos, som jobbat hos kommunen sedan 1984.

Hon påpekar att Lappträsk är föregångare också inom datahanteringen och nu pågår en digitalisering över hela linjen.

– Vi har alltid varit en invånarvänlig kommun och är det nu mera än någonsin.

Också hon berömmer samarbetet och den goda andan.

Kommunen försöker på olika sätt locka nya invånare och Tiina Heikka är glad för att det ser bra ut åtminstone för tillfället.

– Rätt nyligen var vi till och med på plus 1, nu har vi landat på minus 3. Men det är okej, för i fjol hade vi minus 40. Riktningen är den rätta.