Lappträsk är en kriskommun – nu står man på nödbromsen och stryper alla utgifter

SNABBA BESLUT. Kommunstyrelsen i Lappträsk samlades på fredagen för att bereda vägen för snabba beslut som behöver fattas med anledning av coronakrisen. Bland annat inleds samarbetsförhandlingar med hela personalen. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Lappträsk förbereder sig för att klara coronakrisen – och befinner sig redan nu i en ekonomisk kris. Kommundirektör Tiina Heikka har dragit i nödbromsen ordentligt och konstaterar att Lappträsk redan nu uppfyller kriterierna för en kriskommun. Nu tillåts endast nödvändiga kostnader.

Samarbetsförhandlingar med personalen inleds och Lappträsk aviserar om permitteringar. Kommundirektör Tiina Heikka har fått större befogenheter att fatta snabba beslut. Det första beslutet var att man...