Lantbruket kräver kunnande

Jordbruk kräver ett kunnande de flesta av oss saknar.

Inte helt oväntat har arbetslösheten skjutit i höjden i takt med att samhället har stängt ner. I en reklamkampanj som hämtad ur det tidiga 1900-talets nationalromantiska rågblonda ideal uppmanas finlä...