Låntagarna bereder sig på räntehöjningar

TILLVÄXT. Mauri Molander säger att högkonjunkturen syns i bankens resultatutveckling. Bild: Chanette Härus

Den gynnsamma utvecklingen inom den finska och östnyländska ekonomin märks tydligt hos Östnylands andelsbank. Under årets första sex månader har resultatet förbättrats och antalet nya lån ökat.

Mauri Molander, vd för Östnylands andelsbank, säger att prognoserna slog fel på ett positivt sätt. Högkonjunkturen har varit kraftigare än väntat.

Prognosinstituten räknade med en halv procents stor ökning av bnp 2017, men enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bnp under januari–mars med 1,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2016 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,7 procent.

– Högkonjunkturen nådde byggbranschen först. Det syns i Borgå i den livliga bostadsproduktionen på västra åstranden. Men läget är ännu inte det att människor från huvudstadsregionen vill bygga eller köpa hus i Borgå på samma sätt som före recessionen 2008. Den trenden har hittills endast nått fram till Sibbo.

Ränteskydd

De östnyländska företagen står på sund grund och arbetslöshetsgraden i östra Nyland är lägre än i landet i snitt. Det finns en allmän tilltro till att ekonomin utvecklar sig positivt.

– Under det första halvåret har våra uttagna krediter ökat speciellt mycket bland företagen, men samma trend syns också i bolånen. Antalet har ökat med 2,3 procent sedan början av året.

De som lyfter bostadslån har insett att den obefintliga räntans tid inte kan vara för evigt. Dessutom hör det till att en högkonjunktur höjer räntenivån.

– Allt fler kunder föredrar ränteskydd för sina lån. I dag är det också betydligt vanligare än 2016 att välja fast ränta för lånet.

Han säger att östnylänningarna är mycket noggranna med att sköta sina lån prickfritt.

– I slutet av juni uppgick vår utlåning till 1,157 miljarder euro. Det är ökning på 2,5 procent sedan början av året. Under samma tid uppgick våra kreditförluster till endast 80 000 euro.

Som i fjol

Mauri Molanders syn på slutet av året är positiv.

– Jag räknar med att vår vinst ska komma upp till samma nivå som 2016, det vill säga ungefär 10 miljoner euro.

Bankens resultat belastas av OP-gruppens omfattande investeringar i it.

– Det handlar om en investering på 400 miljoner och vi ska betala vår andel av den.

Rörelsevinsten gör det möjligt för banken att utöka sin utlåning också i framtiden. Vinsten används till att betala bonus till kunderna och till att stärka kapitaltäckningen.

Början av året bådar gott. Rörelsevinsten per 30 juni var 7,6 miljoner euro. Jämfört med läget för ett år sedan har vinsten ökat med 1,4 miljoner euro.

Östnylands andelsbanks förvaltningsråd har 40 medlemmar.

Nytt förvaltningsråd väljs i början av november.

Nomineringen sker på nätet och börjar den 14 augusti.

Rösträtt och rätt att ställa upp i valet har bankens ägarkunder.

Den som vill ställa upp ska ha försäkrat sig om att tre personer stöder nomineringen.