Långtidsarbetslösa kan få ny verkstad

VERKSTÄDER FYLLER FUNKTION. Allt går inte att mäta i pengar tycker Petri Hirvonen. En period på arbetsverkstad kan betydligt förbättra den arbetslösas sociala liv. Bild: Mika Mykkänen

Matlagning, städning och det viktigaste av allt, avnjutande av en god lunch, ingår i planerna för en ny rehabiliterande verkstad för långtidsarbetslösa i Lovisa.

De långtidsarbetslösa blir allt fler i Lovisa, där man nu planerar en ny rehabiliterande arbetsverkstad för vuxna.

Under 2015 ökade antalet långtidsarbetslösa Lovisabor från 268 till 392.

– Och ökningen fortsätter, säger sysselsättningskoordinator Petri Hirvonen. Jag har inga nya siffror men trenden är tyvärr att de långtidsarbetslösa bara blir allt fler hela tiden i Lovisa.

– Vi ska ändå inte glömma att i de här siffrorna också finns de som kom in i arbetslivet redan på 1980-talet och som egentligen aldrig har haft en arbetsplats. För de flesta av dem är pensionering det enda vettiga alternativet.

Man räknar med att nästan två tredjedelar av de Lovisabor som har lyft arbetsmarknadsstöd i över 1 000 dagar passar bättre på en rehabiliterande verkstad än på en vanlig arbetsverkstad, som verkstaden Akseli i Lovisa.

– Vi har prövat med att ta in personer som behöver mer stöd i Akseli, men det är inte så lyckat, säger Hirvonen. Därför skulle det vara bäst med en helt egen enhet.

Stadsstyrelsen i Lovisa får på måndag ta ställning till en ny verkstad.

Lunchturer

Den arbetslösa lyfter hela tiden arbetsmarknadsstöd och får dessutom en kostnadsersättning på 9 euro per verkstadsdag.

Under den tid den arbetslösa finns inskriven på en verkstad behöver staden inte betala "böter" för att inte ha sysselsatt en långtidsarbetslös.

Den som går till en rehabiliterande verkstad fyller inte det så kallade arbetsvillkoret.

Om man från den rehabiliterande verkstaden kan gå vidare till en "vanlig" verkstad uppfylls arbetsvillkoret eventuellt efter perioden med lönearbete och då börjar arbetsmarknadsstödet igen från noll efter verkstadsperioden, det vill säga det blir billigare för hemkommunen.

Den nya verkstaden kunde ha 34 platser, men bara åtta personer skulle vara på plats i taget. Det viktigaste är att den nya verkstaden har ett fungerande kök.

– Jag tänker mig en förmiddagstur, med två grupper på fyra personer var, säger Hirvonen. Den ena gruppen lagar en lunch medan den andra gruppen sysslar med annat. Förmiddagsturen avslutas med att alla äter av lunchen.

– Eftermiddagsturen består också av åtta personer i två grupper. De börjar med att äta lunch och den ena gruppen städar upp efter måltiden, diskar och städar.

Genom det här arrangemanget ges det möjlighet till olika besökskombinationer. Vissa personer klarar bara av att besöka verkstaden en gång i veckan, andra klarar tätare turen.

– När de arbetslösa kommer så långt att de kan gå på verkstaden fyra dagar i veckan blir det aktuellt att flyttas över till Akseli, säger Hirvonen.

De arbetslösa skulle också gå igenom en grundlig kartläggning, där man reder ut möjliga framtidsperspektiv.

En ny verkstad skulle spara på de pengar som staden betalar för sina långtidsarbetslösa eftersom staten tar över en del av kostnaderna.

– Vi kan välja mellan att vara passiva och att satsa på en ny verkstad och spara, säger Hirvonen. Enligt min kalkyl kunde staden spara 135 000 euro på nio månader.

– Man kan ändå inte prissätta nyttan av en verkstadsperiod. Den arbetslösas sociala liv blir bättre och man kan motarbeta en djupare utslagning.