Långfärdsbåten kräver gott öga och skickligt hantverk

KAFFEDAGS. Arne Andersson fäller plockar fram utebordet. Bild: Kristoffer Åberg

Det är ingen enkel process att ta fram en ny båtmodell. För Arne Andersson och hans son tog det tre år från ritbordet till sjösättning.

Den nya modellen heter Marsund 30. Marsund för att familjen Andersson i generationer har bott i Marsund på Storpellinge och livnärt sig på båtbygge. Arne Anderssons farfar byggde träbåtar, Arnes far Erik byggde träbåtar och från 1971 glasfiberbåtar. Båtbyggeri Arne Andersson har byggt glasfiberbåtar i 25 års tid och nästa båtbyggare i tur är Arnes son. Båtbyggeriet sysselsätter för tillfället två personer, Arne och hans son.

Arnes son har som Arne själv blivit båtbyggare genom att växa sig in i yrket.

– Man ska ha öga för linjer och vara händig och det är han, säger Arne om sin son.

Samma kan Erik säga om Arne.

– Har man byggt samma modell i 25–30 års tid är det väl på tiden att man förnyar sig, är Arne Anderssons svar på frågan om varför han har ritat och byggt en ny båt.

Vi ritade upp, planerade, byggde gjutformar, funderade ut alla detaljer. När man börjar bygga måste man ha allt klart för sig.

En krassare förklaring är de ekonomiskt svåra tiderna i kombination med en strängare beskattning på bränsle. Tidigare fick man i privata fritidsbåtar med dieselmotor använda eldningsolja som beskattades lindrigare än dieselolja. I bensindrivna fritidsbåtar fick man i sin tur använda bensin som beskattades som motorbensin. Det här skatteundantaget för privata fritidsbåtar tog slut 2008.

– Sedan dess har intresset för vår förra modell Marsund 906 sakta, men ändå kännbart, minskat.

Vid skrivbordet

Är 9,05 meter lång.

Är 2,75 meter bred och har ett djupgående på 0,8 meter.

Väger 3 ton utan last. Bärförmågan är åtta personer och 800 kilo annan last.

Utrustad med en 110 hästkrafters dieselmotor.

Bränsletanken rymmer 190 liter, vattentanken 100 och septiktanken 60.

Kostar 129 000 euro.

När efterfrågan minskade och tillverkningen inte upptog lika stor del av arbetsdagen som tidigare, satte sig Arne Andersson och hans son vid ritbordet och började skissa en ny modell.

– Vi ritade upp, planerade, byggde gjutformar, funderade ut alla detaljer. När man börjar bygga måste man ha allt klart för sig. Möjligheterna är göra ändringar senare är små, det går bara att göra små justeringar.

[article–image index=3]

För båtkonstruktörerna har det gällt att vara uppfinningsrika och komma på lösningar som gör båten så användarvänlig som möjligt, men som samtidigt ska ta upp så litet utrymme som möjligt.

Arne Andersson visar oss några av lösningarna. Den lilla porten som leder ut till badbryggan är svängbar och går att fälla in i akterspegel. Inne i salongen går en av sofforna att vända upp så att den bildar två utsiktsplatser för passagerare.

Halvplanande

Anderssons visste vad de ville ha. De skulle konstruera en bekväm halvplanande långfärdsbåt som går mjukt i sjön och som tar sig fram förmånligt med en marschfart på 10–20 knop.

Arne Andersson säger att det inte går att haka på någon speciell trend som råder i dag när man konstruerar en båt som ska stå sig i konkurrensen i tiotals år. Förstås bör man hålla ett öga på marknaden, men det gäller också att utveckla och förbättra utan att ge avkall på kvaliteten.

– Marsund 30 är en helt ny modell. Den är till exempel betydligt mer tystgående än den tidigare modellen. Det har vi åstadkommit genom att öka isoleringen och genom andra lösningar. En annan stor skillnad är att båten inte längre är en snipa, det vill säga att den har en stäv i vardera ändan. I stället har den en flat akter med en stor badbrygga som man gå också kan gå ombord via.

[article–image index=2]

Närproducerat och ekologiskt

Båtens alla delar i glasfiber och trä är ett lokalt hantverk.

– Vi gjuter själva och gör träinredningen själva. Tidigare använde jag mahogny, men i den nya båten har jag övergått till ek. Det är fråga om europeisk odlad ek. Det är väl ekologiskt rätt att inte använda virke från regnskogen? Jag har också ersatt teaken med plastteak.

Alla räcken och metalldelar är också de närproducerade. De är beställningsarbeten som utförts av Magnusson & Stoor i Borgå.

Marknaden

Båtbyggeriet är en av de få inhemska tillverkarna av halvplanande långfärdsbåtar. Men det betyder inte att det inte skulle finnas konkurrens.

– Polen har blivit stor på båtmarknaden. En polsk båtbyggare får högst 10 euro i timmen, ingen jobbar för den summan i Finland. Därför måste vi i stället producera sådant som folk vill ha.

[article–image index=4]

Arne Andersson är orolig för den aviserade motorbåtsskattens inverkan på båtpriset.

– Jag tycker att det är orättvist att skatten enbart ska drabba motorbåtar och inte segelbåtar trots att det i praktiken är så att segelbåtarna kör en hel mängd sjömil med motor.

En typisk kund är ett äldre par som vill ha en flytande sommarstuga att göra långa färder i och samtidigt vill sätta tid på att vistas på sjön.

Mottagandet

– Den blev precis sådan jag ville, allt fungerar till punkt och pricka, säger Arne Andersson om det nyaste alstret.

Han vet vad han talar om. Han och hans hustru har under sommarens lopp åkt på båtutfärd, som längst ända till Mariehamn.

– I alla gästhamnar har folk kommenterat båten med att "den är snygg".

Det första offentliga framträdandet för Marsund 30 inföll i slutet av augusti under den flytande båtutställningen på Drumsö.

– Någon affär har ännu inte gjorts, men flera har visat intresse.

Mer läsning