Långdansen kring skola i östra Borgå fortsätter

TIMEOUT. Stadsstyrelsens vice ordförande Johan Söderbergs förslag att bordlägga utredningen över bildningstjänster i östra Borgå vann med rösterna 10-2. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Stadsstyrelsen hade frågan om bildningstjänster i de östra delarna av Borgå på sitt bord på mötet i måndags. Förslaget var att styrelsen skulle anteckna ärendet till kännedom, men styrelsen beslöt trots det efter omröstning att bordlägga frågan.

Enligt föredragande stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag inför stadsstyrelsens möte skulle styrelsen anteckna den kompletterande utredningen om hur bildningstjänsterna ska ordnas i de östra delarna av staden för kännedom och återsända ärendet till bildningssektorn för fortsatt behandling. Bildningsnämnden skulle få som uppgift att lägga fram ett lösningsförslag i ärendet för stadsstyrelsen under januari 2020.

Så tyckte inte stadsstyrelsen utan beslutade efter omröstning bordlägga ärendet. Det var vice ordförande Johan Söderberg som föreslog bordläggning.

– Stadsstyrelsen fick reda på att det kommer att ordnas en aftonskola i ärendet, och därför tyckte vi att det var bra att vänta med att behandla det. Uppgifterna kom till vår kännedom under mötet, säger Söderberg.

Johan Söderbergs förslag vann i omröstningen med röster 10-2. För Söderbergs förslag, alltså bordläggning, röstade Elin Blomqvist-Valtonen SFP, Jaakko Jalonen SDP, Laura Karen SFP, Anette Karlsson SDP, Anna-Stiina Lundqvist Gröna, Jari Oksanen Gröna, Anders Rosengren SFP, Mirja Suhonen SDP, Pehr Sveholm SFP och Johan Söderberg SFP. Nej till Söderbergs förslag röstade Nina Uski, Saml, och Markku Välimäki, Saml.

Att stadsstyrelsen bordlade ärendet bidrar enligt Söderberg inte till att behandlingen av ärendet drar ut på tiden.

– Aftonskolan är den 11 december, så det känns inte som någon större förlust i tid, konstaterar han, och säger att stadsstyrelsen utgår från att igen ha ärendet på föredragningslistan på mötet som är 16 december.