Långa köer till tandvården – 1,3 miljoner inställda tandvårdsbesök på grund av coronakrisen

Merja Auero, medicinalråd vid Social- och hälsovårdsministeriet, säger till Lännen Media att man har börjat beta av vårdköerna genom merarbete, köpta tjänster och servicesedlar. Bild: Pixabay/SPT

Kön är lång till tandvården då 1,3 miljoner besök ställts in till följd av coronakrisen. Det uppger Lännen Media.

Lännen Media skriver att coronakrisen har bidragit till 1,3 miljoner inställda besök hos tandvården.

Merja Auero, medicinalråd vid Social- och hälsovårdsministeriet, säger till Lännen Media att tandvårdsbesöken i september var tio procent färre än i september ifjol.

De långa köerna beror bland annat på försiktighetsåtgärder innan själva besöket. En annan orsak är personalens ökade frånvaro på grund av att man måste stanna hemma vid minsta tecken på förkylning.

Auero säger till Lännen Media att de långa köerna dessutom har lett till att patienternas tillstånd har försämrats, vilket betyder att de behöver ytterligare vård.

Enligt Auero har man börjat beta av vårdköerna genom merarbete, köpta tjänster och servicesedlar.