"Reform ett hot mot demokratin"

Tjugotvå kommundirektörer i Nyland är oroliga för demokratin om landskapslagen förverkligas i sin nuvarande form.

I ett pressmeddelande undertecknat av kommundirektörerna i landskapet Nylands kommuner som ligger utanför huvudstadsregionen, vill man fästa uppmärksamhet vid utkastet till landskapslag.

"Om landskapslagen förverkligas och landskapet Nyland definieras som en valkrets i landskapsfullmäktigevalet leder detta till ett demokratiskt underskott. Jämfört med riksdagsvalet är situationen avgjort sämre för de väljare och kandidater som bor utanför huvudstadsregionen", står det i pressmeddelandet.

I landskapsreformen utgår man från att alla 18 landskap bildar en valkrets. I Nyland innebär det här att landskapets enda valkrets bildas av två valkretsar som redan nu är mycket stora ur ett finländskt perspektiv: Helsingfors med 650 000 invånare och Nyland med drygt en miljon invånare.

Det här leder till att tröskeln för att bli ledamot i landskapsfullmäktige är exceptionellt hög för de kandidater som bor utanför huvudstadsregionen. Dessutom kommer kandidaternas genomsnittliga kampanjkostnader att öka avsevärt jämfört med i dag.

Det innebär att för jämlikheten mellan kandidater minskar när det gäller möjligheterna att få en plats i landskapsfullmäktige, eftersom kandidaterna i huvudsak finansierar sina valkampanjer själva. Studier visar att de yngsta kandidaterna drabbas mest då valkretsarna blir större. Man har också observerat att kvinnliga kandidater är i en sämre ställning än manliga kandidater i fråga om att bli invalda.

Kommundirektörerna påpekar att ett sådant valresultat inte är önskvärt för landskapet Nyland.

"Den här saken är inte av ringa betydelse om man betraktar invånardemokratin och subsidiaritetsprincipen. Därför bör landskapslagen korrigeras på denna punkt innan den godkänns i riksdagen, " anser Tarmo Aarnio, Kyrkslätt, Kimmo Behm, Nurmijärvi, Jarl Boström, Ingå, Mikael Grannas, Sibbo, Hannu Haukkasalo, Borgnäs, Tiina Heikka, Lappträsk Juha-Pekka Isotupa, Sjundeå, Hannu Joensivu, Tusby, Marko Järvenpää, Högfors, Esko Kairesalo, Mäntsälä, Olavi Kaleva, Lovisa, Erkki Kukkonen, Träskända, Jouni Martikainen, Askola, Jyrki Mattila, Hyvinge, Juha Myyryläinen, Pukkila, Hannu Nummela, Vichtis, Kirsi Rontu, Kervo, Sabah Samaletdin, Mörskom, Tom Simola, Raseborg, Mika Sivula, Lojo, Denis Strandell, Hangö och Jukka-Pekka Ujula, Borgå.