Landets bästa unga kyrkomusiksångare finns i Borgå

ERKÄNSLA. Ungdomskören Sancti Amicii och sånggruppen Frida uppträder flitigt – också utöver de årligen återkommande vår- och höstkonserterna i Borgå domkyrka och framträdanden runtom i Finland. Suomen Kirkkomusiikkiliitto har utnämnt de unga Borgåsångarna till årets musikgrupp 2020. Bild:

Ungdomskören Sancti Amici och utbrytaren, sånggruppen Frida, har utsetts till årets musikgrupp 2020. Det är Suomen Kirkkomusiikkiliitto som ger de unga sångarna erkänsla för deras förtjänstfulla musicerande inom kyrkomusikgenren.

Det var Kirkkomusiikkiliittos styrelse som träffade valet, och tyngd i vågskålen gav Sancti Amicis och sånggruppen Fridas höga konstnärliga nivå. Enligt motiveringen visar kören och dess ledare Minna Wesslund hur man skapar inspirerande och högklassig musik inom ramen för den kyrkliga musikverksamheten.

Samtidigt ger kören unga chansen att ha kyrkomusik som hobby.

Det är en central fråga poängterar Suomen Kirkkomusiikkiliitto. Ungdomar faller ofta mellan stolarna när det gäller kyrkomusikalisk verksamhet, och här lyfter man fram kantor Minna Wesslunds engagemang i körerna.

– Hon har med sig själv som exempel visat att det lönar sig för församlingarna att också satsa på musikverksamhet för unga, säger kyrkomusikförbundets verksamhetsledare Jonna Aakkula i ett pressmeddelande.

GRUPPERING. Frida-ensemblen bildas av sju sångare från Sancti Amici-kören. Körerna sjunger både var för sig och tillsammans. Bild:

Växer med kören

Hon lyfter fram Borgå som ett uppmuntrade exempel på hur kantorer runtom i Finland kan jämna väg för en musikhobby som löpter från barndomen fram till vuxen ålder.

– I Borgå har det långsiktiga arbetet burit frukt. Barnen växer till sig inom musikverksamheten och blir skickliga unga sångare, säger Aakkula.

Sancti Amici har en klassisk inriktning och sjunger främst a cappella. Kören är verksam inom ramen för Porvoon suomalainen seurakunta. Ungdomskören består av 12 unga kvinnor som inlett sin körhobby i någon av församlingens många musikgrupper riktade till barn och unga i olika ålder. I takt med att sångtekniken och notläsningsförmågan växer kan resultatet bli en plats i Sancti Amicis led.

Barnen växer till sig inom musikverksamheten och blir skickliga unga sångare.

Flitiga sångare

Sångensemblen Frida består av 7 unga kvinnor som brutit sig ur Sancti Amici-kören, och grupperna sjunger både tillsammans och var för sig. Körerna är aktiva året om och satsar på konserter, körläger och körresor både i Finland och utomlands. Körens senaste initiativ är behjärtansvärt: koristerna besöker lokala sjukhus och servicehus och bjuder på sång.

Suomen Kirkkomusiikkiliittos erkännande omfattar ett penningpris på 500 euro samt en reservering på 1 000 euro som är vikt för konsertutgifter – med priset kommer också en konsert i Helsingfors i samband med höstens nordiska kyrkomusiksymposium. Sancti Amici och sångensemblen Frida uppträder i Mikael Agricola kyrka på den nationella dagen för kyrkomusik, det vill säga fredagen den 11 september. Konserten börjar klockan 19.

Mer läsning