Lamelltimmer ska det vara

I Lovisa har stadsstyrelsen preciserat vilka stommaterial som ska användas i de två skolprojekten i staden.

När det gäller Svenska skolcentret i Lovisa centrum höll sig styrelsen till beredningen: nybyggnaden uppförs primärt av CLT-massivträ.

Men i fråga om nybyggnadsdelen i Forsby skolcentrum valde styrelsen att frångå beredningen. Tom Liljeström (SFP), med stöd av Mikael Karlsson (SFP), förslog att man skulle ersätta stockarna som föreslogs i beredningen med lamelltimmer.

Vidare bestämde styrelsen att man ska dra nytta av den specialkunskap en upphandlings- och avtalsexpert kan erbjuda när upphandlingen kring skolprojekten konkurrensutsätts.

Mer läsning