Läkemedelsersättningarna nästan oförändrade nästa år

Självriskandelen för ersättningen av receptordinerade mediciner höjs med två euro nästa år. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

Grund- och specialersättningarna förblir desamma som tidigare.

Självriskandelen för ersättningen av receptordinerade mediciner höjs med två euro till 579,78 euro nästa år. Om de årliga medicinkostnaderna överstiger detta belopp ersätter Folkpensionsanstalten läkemedlen så att patienten betalar endast 2,5 euro per läkemedel. Den så kallade initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår.

Grundersättningen av läkemedlets pris är fortsättningsvis 40 procent och den lägre specialersättningen är 65 procent precis som tidigare. Den högre specialersättningen är 100 procent. Självriskandelen för högre specialersättningar är också oförändrad, alltså 4,5 euro per läkemedel.

Tillgången på mediciner är god, trots pandemin, uppger Finlands apotekareförbund.