Läkare: Lappträskbeslut om privatisering bör hävas

KLAGAT. Läkare Bernhard Edgren anser att Lappträsk fullmäktige har fattat ett lagvidrigt beslut och nu prövas beslutet i Helsingfors förvaltningsdomstol. Bild: Maarit Lehto

Helsingfors förvaltningsdomstol avgör om Lappträsk gjorde rätt när man valde vårdföretag utan anbudsförfarande.

Klagomål har lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol över Lappträsk kommunfullmäktiges beslut i mars om att privatisera kommunens hemvård. Bakom klagomålet finns Bernhard Edgren och hans bolag Lapinjärven Lääkäriasema. Edgren kräver att beslutet hävs.

Lappträsk ska tillsammans med vårdföretaget Med Group utveckla kommunens äldreomsorg, men har inte konkurrensutsatt entreprenaden med motiveringen att det handlar om ett projekt. Med Group får finansiering för sina projekt via Innovationsfinansieringsverket Tekes.

– Bara för att man kallar det för ett projekt kan det inte innebära att man kan kringgå konkurrenslagstiftningen. I så fall har lagen ingen betydelse, säger Bernhard Edgren.

Borde ha konkurrensutsatt

Enligt kommundirektör Tiina Heikka kan kommunen gå vidare med projektet trots att det är öppet hur förvaltningsdomstolen ställer sig till klagomålet.

– Det finns inga risker att gå vidare med projektet nu. Om beslutet hävs i domstolen upplöses avtalet mellan kommunen och Med Group.

Av kommunstyrelsens beslut framgår bland annat att Med Group i så fall förbinder sig att medverka till att verksamheten förs tillbaka till kommunen eller till en annan aktör.

Enligt finländsk lagstiftning måste upphandlingar över 100 000 euro konkurrensutsättas. I projektet har Lappträsk kommit överens om samarbete under fem år med två optionsår. Kommunen styr årligen cirka 600 000 euro till Med Group. Investeringarna som vårdföretaget ska göra innebär ytterligare en nota på över 1,5 miljoner euro.

– I dokumenten finns inte maximalbelopp om hur mycket projektet får kosta. Det är ungefär som kommunens utgifter för specialistvården – det kostar vad det kostar och kommunen måste betala.

Man kan väl inte handskas med offentliga och kommunala pengar hur som helst. I normal upphandling ställer kommunen upp kriterierna för en upphandling.

Ekonomiskt betydande avtal

För att göra upphandlingen rätt enligt lagen anser Edgren att Lappträsk i normal ordning borde ha konkurrensutsatt projektet.

– Det är ett ekonomiskt betydande avtal, så det finns flera företag som antagligen skulle ha varit intresserade.

Även Bernhard Edgren själv skulle ha övervägt att lägga ett bud.

– Man kan väl inte handskas med offentliga och kommunala pengar hur som helst. I normal upphandling ställer kommunen upp kriterierna för en upphandling. I sammanställningen av vad företagen bjuder granskar man vilket bud som är ekonomiskt vettigt och närmast kommunens villkor, och det väljer man.

Med Groups ägare är huvudsakligen Adelis Equity Partners som finansieras av pensionsfonder, livförsäkringsbolag och stiftelser i Europa och Nordamerika.