Läkarbrist orsakar långa köer

LÅNG VÄNTAN. På grund av läkarbrist är köerna långa till hälsovårdscentralen i Borgå. I början av året orsakade även sjukdomsfall bland personalen problem. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåbon Merja Nurmela kunde knappt tro sina öron när hon förra veckan fick höra att det fram till slutet av april inte finns en enda läkartid för icke-brådskande fall. – Det här är ju inte riktigt klokt, säger hon.

Efter ett sjukdomsfall i släkten ville Merja Nurmela ta reda på om också hon själv lider av den potentiellt allvarliga ärftliga åkomman. Hon fick telefontid till sin egenläkare som uppmanade henne att per telefon boka en läkartid fredagen därpå eftersom tiderna för april-månad då skulle bli tillgängliga för bokning. För mars-månads del var det redan slut på alla icke-brådskande läkartider.

Nurmela gjorde som hon blivit tillsagd, men hälsovårdaren som hade hand om tidsbokningen sade att april-tiderna kunde bokas först mot slutet av därpå följande vecka. Nurmela frågade om det var okej ifall hon ringde redan på torsdagen eftersom hon skulle resa bort på fredagen och hon fick klartecken för det.

– Jag ringde genast klockan 8 på torsdagen och förklarade på nytt min situation. Då fick jag höra att det inte längre fanns en enda ledig tid under april heller. Jag frågade vad jag då skulle göra men hälsovårdaren i telefonen sade att hon inte visste. Eventuellt kunde jag boka en telefontid.

Nurmela tycker det låter otroligt att hon fortfarande inte lyckats boka en läkartid trots att hon följt direktiven och hennes egenläkare ansåg det vara motiverat.

– Vad ska jag göra? Vem tar ansvar om det sker något allvarligt? Borde jag överdriva mina symtom för att i stället få en jourtid? Men att göra så känns inte rätt.

Förvånade politiker

Merja Nurmela kände sig såpass upprörd att hon skickade öppna meddelanden på Facebook till politikerna Mikaela Nylander (SFP), Matti Nuutti (SDP) och Jaakko Jalonen (SDP) för att uppmärksamma dem om problemen när det gäller läkartider.

Fick du tillfredsställande svar?

– Alla sade att det jag berättar låter allvarligt och att saken borde utredas. Men man kan inte låta bli att undra hur väl politikerna känner till de vanliga stadsbornas situation. Använder de samma hälsovårdstjänster som folk i allmänhet eller har de andra lösningar.

Enligt dig, vad beror bristen på icke-brådskande läkartider på? Handlar det om resursbrist?

– Åtminstone handlar problemen om att tidsbokningssystemet inte fungerar. Det är ju helt galet att man nästan på nolltid reserverar alla läkartider för en hel månad.

Nurmela tillägger att sammanslagningen av östra och västra hälsostationen till en enda enhet vid årsskiftet inte gjorde saken bättre. Snarare tvärtom.

– En av följderna var att man började styra alla jourfall till Näse trots att köerna där redan var väldigt långa.

– Utifrån mina egna och flera bekantas erfarenheter har köerna till läkare i icke-brådskade fall ibland varit längre och ibland varit kortare, vid slutet av fjolåret gick det någorlunda smidigt att få en tid. Men folk är överens om att det skedde en klar försämring efter årsskiftet.

Brist på läkarvikarier

Redan i mitten av februari (ÖN 13.2) skrev tidningen Östnyland om de långa köerna på hälsovårdscentralen. Då sade avdelningsskötare Sarita Siltanen-Lehtovaara att de viktigaste orsakerna var sjukdomsfall och brist på läkare. I dag säger Social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme att tillgången till läkare fortfarande är ett problem. I själva verket var 8 av 25 läkartjänster obesuttna i början av mars.

Nurme säger att flera Borgåbor kontaktat staden på grund av de långa köerna och hon beklagar att situationen ännu i april ser ut att vara svår.

Överläkaren på hälsovårdscentralen Susanna Varilo har koll på den dagliga verksamheten. Hon säger att utbudet av läkartider lever hela tiden men att det stundvis inte funnits några tider alls att dela ut i icke-brådskande fall.

– Många läkarvikariers kontrakt har löpt ut och vi är just nu inne i "skarven" innan de nya vikarierna börjar. På grund av läkarbristen i mars har problemen spillt över till april, så för tillfället är kötiden ungefär 36 dagar lång i icke-brådskade fall.

Hon håller inte med om att sammanslagningen av östra och västra hälsostationen skulle vara en delorsak till problemen.

– Det finns bara ett tidsmässigt samband. Tvärtom tror jag att situationen blir bättre när patienter som behöver återkommande vård styrs till mottagningen vid Biskopsgatan och patienter som behöver vård sporadiskt styrs till Näse.

Mer läsning