Lågutbildade ungdomar har det allt svårare

ROBOT. Automatiseringen har lett till att det finns allt färre jobb för lågutbildade. Just den här roboten samarbetar med en människa i Borgå. Bild: Arkiv/Max Nyberg

En omvälvande samhällsförändring ligger i bakgrunden till Jaakko Westerlunds fullmäktigemotion kring ungdomsverkstäder.

De grönas Jaakko Westerlund kopplar dagens samhällsklimat till historiska omvälvningar i den fullmäktigemotion som han lämnade in på onsdagen.

Förslaget är att reda ut möjligheterna att koppla ungdomsverkstäderna till Careeria och andra stadiets utbildning för att så få unga som möjligt ska falla ut.

Ingenstans att flytta

Westerlund jämför med urbaniseringen på 1960- och 1970-talen när han beskriver dagens läge – en tid som i praktiken är en fortsättning på 1990-talets lågkonjunktur. Arbetsmarknaden erbjuder allt färre jobb som inte kräver yrkesutbildning, men i dag går det inte att flytta till någon annan stad för att slippa problemet; läget är likadant överallt. Den som saknar åtminstone utbildning på andra stadiet har det svårt och riskerar falla ut.

Förslaget är därför att ungdomsverkstäderna i Borgå skulle bli en del av yrkesutbildningen, i första hand Careeria, något som skulle tillåta skräddarsydd vägledning mot arbetslivet redan i ungdomsverkstaden. Tanken är att det skulle underlätta möjligheterna till läroavtal och att få ett avgångsbetyg under verkstadstiden.

Westerlund hänvisar till att ungdomsarbetslösheten i Borgå har sjunkit i takt med att ekonomin blivit bättre, men att ungdomar som bara gått ut grundskolan inte blir färre – något som innebär en risk att hamna utanför.

Han säger att tanken dök upp på jobbet på Nylands TE-byrå där han kommit i kontakt med motsvarande modeller bland annat i Hyvinge och Helsingfors.

– Via jobbet följer jag med ungdomstjänsterna i regionen. I Hyvinge har man ett bra system där man kan planera ungdomsverkstadsperioden och skräddarsy lösningar. Det slog mig att varför inte här?

Uppmärksammas inte

Den pågående omvälvningen är också intressant eftersom den inte uppmärksammats, åtminstone inte på samma sätt som till exempel urbaniseringen som förekommer i kulturen, som i romaner och filmer, och är ett allmänt känt fenomen.

– Medierna och kulturen har inte på samma sätt noterat hur jobb för lågutbildade försvinner, och fenomenet förekommer därför inte särskilt ofta i den offentliga diskussionen. Det finns forskning, men utanför de kretsarna är saken inte på agendan.

Det finns en rad faktorer som förklarar förändringen, varav en är automatisering och robotisering.

– Den är säkert en förklarande faktor. Det krävs mer och mer specialiserad kunskap nu för tiden, och där räcker inte enbart grundutbildning.

Mer läsning