Lagt bord ligger?

Människan har sedan hedenhös tagit sig fram över vattnen, eftersom det varit så mycket enklare än över land. Vilket självfallet har gjort förmågan att tillverka ett flytetyg nödvändig. I dag forsar de...