Lägre fartbegränsning fortsätter att vara i kraft på motorvägen i Gammelby

Sänkan i motorvägen i Gammelby fortsätter att vara ett problem. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Sänkan som länge orsakat problem får en tillfällig lösning i slutet av september.

Fartbegränsningen på motorvägen i Gammelby kommer att fortsätta att vara 60 kilometer i timmen åtminstone fram till slutet av september. Det handlar om en tillfällig lösning eftersom träpålarna som stöder vägen vid sänkan måste repareras ordentligt. Det projektet beräknas kosta 4,1 miljoner euro.

NTM-centralen har inte slagit fast när reparationen av träpålarna kommer att ske.