Lägerliv och gemenskap för hjälpledare

RÖRELSESÅNG. Till dagens uteprogram hör program för barnfamiljer.Bild: Fanny Lindholm

Vad är en hjälpledare? Hur går hjälpledarutbildningen till? Vilka egenskaper är bra att ha som hjälpledare? Blivande hjälpledare har fått svara på dessa frågor.