Labby gårds park restaureras med varsam hand

RÄDDAR TRÄD. Juha Näri vidtog redan för 20 års åtgärder för att hålla gårdens rödek vid liv.Bild: Kristoffer Åberg

Ett besök i Labby gårds trädgård är en tidsresa till ett gammalt kulturlandskap där de exotiska inslagen är många.