Kyrkpressen väljs bort i Lovisa

I Lovisa kommer medlemmarna i Agricola svenska församling inte få Kyrkpressen längre.

De flesta församlingarna prenumererar på Kyrkpressen till alla medlemmar. En av orsakerna till Lovisaförsamlingen slutar prenumerera på tidningen är att medlemsantalet stadigt sjunker. Pappersversione...