Kyrkoskatten oförändrad

SOM TIDIGARE. Kyrkoskatten inom Borgåsamfälligheten ändras inte. Bild: Kristoffer Åberg

Kyrkoskattesatsen inom Borgå kyrkliga samfällighet har legat på 1,45 procent sedan 2005 och inga förändringar av den föreslås för 2017.

Kyrkoskatteintäkterna utgör en betydande andel av samfällighetens ekonomi och utgjorde 81 procent av de totala intäkterna 2015. Intäkterna väntas stiga till 9,7 miljoner euro i år och till 9,5 miljoner euro nästa år.

Kyrkoskatteintäkterna minskar i och med att befolkningen åldras allt snabbare. Dessutom minskar antalet invånare i arbetsför ålder. I fjol minskade samfällighetens medlemsantal med 347 personer och med 599 år 2014. Minskningen hittills i år har varit 7 personer.

Mer läsning