Kyrkoherden ber om ursäkt

UTSTÄLLNING. I bakgrunden till Suvi af Hällströms varning ligger utställningen i Lovisa kyrka som väckte ett stort rabalder.Bild: Suvi af Hällström

Karl af Hällström, kyrkoherde i Lovisa svenska församling, skriver på församlingens hemsida att han ber om ursäkt för utställningen i Lovisa kyrka som väckt häftiga reaktioner.