Kyrkoby skola är dödsdömd

KYRKOBY SKOLA. Bild: Kristoffer Åberg

En majoritet av Lovisafullmäktige röstade mot att Pernå kyrkoby skola skulle få fortsätta sin verksamhet efter våren 2020. Föräldrarna har kämpat länge för att få behålla skolan.

– Jag har inga kommentarer, säger rektor Lotta Juslin vid Kyrkoby skola. Vi sköter det uppdrag vi har fått.Kyrkoby skola är i dag en tvålärarskola, med trettio elever i klasserna 0 till 6.Lovisafullmä...