Kyrkbygge med attityd

Så många gånger som man har kört förbi kyrkbygget i Söderkulla och undrat: Varför i hela världen bygger man en kyrka i dag?

Oftare läser man ju hur församlingarna kämpar med minskande medlemsantal. Antalet finländare som inte hör till kyrkan kan i dag räknas i långt över en miljon. Församlingens fastigheter, och till och med kyrkor, säljs och byggs om för att utnyttjas till helt andra ändamål.

Men i Sibbo gör man alltså tvärtom och bygger en ny kyrka.

Nästa tanke är att det krävs en hel del mod att bygga en kyrka år 2018. Ja, det är faktiskt lite kaxigt att bygga en kyrka i en tid när motståndet och kritiken mot kyrkan är hårt. Att då satsa en bra bit över fem miljoner euro på ett nybygge är en signal om att man inom Sibbos församlingar upplever att kyrkan har en uppgift också i dagens samhälle.

Så har ju Sibboförsamlingarna kunnat glädja sig åt att medlemsantalet inte har sjunkit i samma takt som på andra orter. Inflyttningen till kommunen är också stor. Och nu ska Söderkulla kyrka bli en kyrka för nyinflyttade, men också för de som bor i södra Sibbo.

I en annan del av Sibbo finns den gamla gråstenskyrkan som är uppförd under mitten av 1400-talet. Kyrkan S:t Sigfrid med sitt medeltida jord- och stengolv är ett populärt turistmål och en omtyckt vigselkyrka.

Det är en hisnande tanke att tänka vilket samhälle som fanns kring den gamla kyrkan för nästan 600 år sedan. Man kan bara ana sig till vilka uppoffringar som krävdes av 1400-talets Sibbobor för att bygga kyrkan. Också i dag innebär ett kyrkbygge en oerhörd kraftansträngning. Prislappen för nybygget i Söderkulla har säkert gett en och annan fjärilar i magen med tanke på de stora lån som krävts för att förverkliga drömmen om en kyrka mitt i byn.

I Sibbo möts det urgamla och det moderna, också på fler plan än när man betraktar den gamla gråstenskyrkan och den nya kyrkan med sin klockstapel utrustad med klockor, som kan programmeras att spela olika psalmer.

Landskapen med urgammal landsbygd som brukats i århundraden förändras i takt med att människor flyttar in, nya bostadsområden växer fram och vägar byggs.

I historien har kyrkan haft en central roll, men i dagens sekulariserade samhälle hör man sällan folk diskutera prästens senaste predikan. Förväntningarna är att den nya kyrkan ska bli mer än en lokal där invånarna kan träffas och umgås, utan hellre tar en central roll när Söderkulla och hela södra Sibbo fortsätter att växa och utvecklas. Blir en del av bygden, dess människor och historia.

Invigningen av den nybyggda kyrkan i Söderkulla den sista söndagen i augusti är en unik händelse. Efter invigningen har man öppet hus i kyrkan under en vecka, och då kan allmänheten titta in i kyrkan och de olika rummen.

Nyfikenheten och intresset är säkert stort, vilket inte är detsamma som att alla kommer att ta kyrkan till sig som sitt andra vardagsrum.

Nu när vi får uppleva den sällsynta händelsen att en ny kyrka invigs har församlingen möjlighet att profilera sig som trovärdig och välkomnande också för den som ännu inte känner sig hemma i kyrkan.

För det behövs öppenhet och förnyelse. Det är kanske just det församlingarna i Sibbo har. Skulle man annars vågat ta steget att bygga en ny kyrka?

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning