Kyrkan samarbetsförhandlar i Borgå – orsaken är arbetet med fastigheterna

Karijärvi har stått tomt i tio år, förutom under kort tid då en flyktingmottagning för unga fungerade där. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå kyrkliga samfällighet har redan tidigare inlett samarbetsförhandlar för att spara 150 000 euro i lönekostnader. I bakgrunden spökar den nya fastighetsstrategin.

Två relativt komplicerade processer är aktuella inom Borgå kyrkliga samfällighet just nu: Dels är samfällighetens uppdaterade fastighetsstrategi aktuell för beslut, dels har man inlett samarbetsförhan...