Kyrkan forsätter sälja sina fastigheter i Lovisanejden – väcker känslor i byarna

Kyrkofullmäktiges ordförande Arto Kujala framför en byggnad som knappast någonsin kommer att säljas, nämligen Lappträsk kyrka. Bild: Peik Henrichson

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet är på målrakan av en smärtsam process där nästan alla realiserbara fastigheter har sålts till ett ofta lågt marknadspris. Samfällighetens ekonomiska problem ser ändå ut att fortsätta.

När de nya församlingarna i Lovisanejden, Agricola svenska och Agricola finska församling, bildades i början av 2019 var de flesta överens om att den nya samfälligheten hade en alldeles för stor fasti...