Kvinnor, män och sex

Med all respekt för att många män skulle vilja ha mer sex, men det är inte kvinnors skyldighet att ställa upp.

En undersökning från Befolkningsförbundet visar att 60 procent av männen är positivt inställda till sexköp, medan en lika stor procentdel av kvinnorna är negativt inställda. Jag har vid flera tillfällen funnit mig själv i diskussioner om sexhandelns vara eller icke vara, där män hävdar att kvinnor är negativt inställda till prostituerade kvinnor för att vi skulle se dem som hot. Första gången avfärdade jag tanken som bisarr, men ju fler gånger den dök upp desto tydligare blev mönstret.

Tanken går ut på att män vill ha sex och att kvinnor kan erbjuda det. Genom att kontrollera mäns tillgång till sex, har kvinnor makt över män. Det är med hjälp av den makten vi sedan kan fånga oss en make som kan bli far till de där barnen vårt liv ska kretsa kring, och som kan betala för våra alltmer exklusiva vanor. När då prostituerade kommer och säljer sig betydligt billigare än våra impulsshoppade handväskor och skor och en livstid av underhåll för barn förlorar vi makten över männen. Det är följaktligen kvinnorna själva som har hållit på sig genom alla århundraden och samtidigt smutskastat prostitution, för att på så sätt behålla vår makt över männen.

Det ska liksom vara därför vi är negativt inställda till sexköp. För att det snuvar oss på makt.

Det är inte en överdrift att påstå att jag blev en smula förvånad första gången jag fick höra det här. Som genushistoriker blev jag kanske mest överraskad över det tvärsäkra konstaterandet att det är kvinnor som kontrollerat kvinnors sexualitet och hur spridd den tanken var. Det råder ju trots allt, rent vetenskapligt, inga som helst tvivel kring att det är män som skapat de lagar och strukturer som använts för att kontrollera kvinnlig sexualitet.

Det är vad som skulle kallas alternativa fakta. En del i de mörka krafter som nu samlas runt det demokratiska samhället. Och kvinnor betalar ett högt pris. Motivet bakom massakern i Santa Barbara 2014, när en 22-årig man sköt 20 personer, var att kvinnor avfärdade honom. Samma motiv drev den 25-åring som i april 2018 körde ihjäl tio personer, främst kvinnor, i Toronto. Det finns till och med ett namn för de här männen – incels – de som lever i ofrivilligt celibat. Deras skriverier tillhör det absoluta bottenskrapet av Internets smutsigaste hörn. Och det läcker in i dagens politiska strömningar. Män som anser sig ha rätt till kvinnors kroppar, som anser sig födda med en rätt att få sina behov uppfyllda på kvinnors bekostnad. Den nationalistiska högern som längtar tillbaka till en tid när män var män och kvinnor gjorde vad de blev tillsagda.

Min egen negativa inställning till prostitution har allt att göra med sexhandelns nära koppling till missbruk, våld och trafficking. Nästan fem miljoner människor lever som sexslavar, de flesta kvinnor eller unga flickor. Det är en mångmiljardbusiness. Med all respekt för att många män skulle vilja ha mer sex, men det är inte kvinnors skyldighet att ställa upp. Kvinnor är inte skyldiga män något alls.

Charlotte Cederbom genusbloggare och doktor i historia

Mer läsning