Kvinnlig brandman är beredd att träna

FBK-KVINNOR. Inom Nickby-Kyrkoby FBK har man i många år haft fler kvinnor i alarmenheten. Här tränar Mia Falk och Yvonne Kivi. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Först handlade det om att räddningsverken ansågs köra över FBK:arna. Sedan blev infallsvinkeln plötsligt en annan, nu handlade det om sexism. Frivilliga brandmannen Linda Muukkonen tror inte det är omöjligt för kvinnor att klara de nya fysiska testen.

De nyländska räddningsverken införde från början av det här året en regel om att också de frivilliga brandmännens fysiska prestationsförmåga ska bedömas enligt det så kallade Firefit-indexet, precis s...