Kvinna köpte totalrenoverad lägenhet – verkligheten var annorlunda

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Hovrätten ändrade inte på tingsrättens beslut angående en lägenhet som såldes i Illby med felaktiga uppgifter.

2008 köper en kvinna en lägenhet i Illby i Borgå. Säljaren, en ung man, säljer den med samma uppgifter som han själv fick när han köpte den av husets disponent: lägenheten är totalrenoverad.

När kvinnan flyttar in visar det sig att i stort sett bara värmesystemet är förnyat – dessvärre felaktigt. Hon märker att lägenheten är kall, att ventilationen är högljudd och att de stora arbetena som avlopp och yttertak inte alls är gjorda. Dessutom låter hon värdera lägenheten – och får veta att hon förlorat 17 000 euro.

På onsdagen slog hovrätten fast att tingsrättens dom var korrekt, och att bägge säljare därmed är ersättningsskyldiga.

Felaktiga uppgifter

Fastigheten hade tidigare varit ett boende för personer med utvecklingsstörning, och köptes av disponenten som renoverade den. Östra Nylands tingsrätt behandlade ärendet i maj 2015, och slog då fast att disponenten sålt lägenheten med felaktiga uppgifter.

Disponenten överklagade beslutet, medan kvinnan som köpte lägenheten som andra köpare gjorde detsamma. Hovrätten tog sig inte an fallet, vilket innebär att tingsrättens dom gäller.

När lägenheten ursprungligen såldes till den unga mannen stod det i broschyren att den blivit totalrenoverad – något som tingsrätten ansåg kan tolkas bland annat som att ett stambyte blivit gjort. Mannen sålde lägenheten vidare med samma uppgifter. Kvinnan köpte den uttryckligen med premissen att lägenheten skulle vara som ny.

I verkligheten hade man installerat ett jordvärmesystem, men inte tagit i beaktade att värmeelementen måste förstoras, vilket innebar att lägenheten var kall. Ventilationssystemet var också så högljutt att tingsrätten konstaterade att decibelnivåerna ligger över riktvärdena i såväl vardagsrummet som sovrummet. Allvarliga fel i de elektriska installationerna hittades också. Kvinnan insåg också att hon stod inför stora kostnader när byte av yttertak och stambyte skulle bli aktuellt.

Det talades också om en gemensam brygga vid ån och ett gemensamt rum med öppen spis. Ingendera har blivit verklighet.

När kvinnan lät värdera lägenheten 2011 slogs det fast att den var värd 95 000 euro, alltså 17 000 euro mindre än hon köpte den för tre år tidigare. Orsaken: de stora renoveringarna hade inte blivit gjorda.

Husbolaget slog 2012 fast att ett stambyte måste göras.

Båda ersättningsskyldiga

Fallet är alltså en komplicerad historia med två svarande: den unga mannen som sålde lägenheten till kvinnan, och disponenten som sålde lägenheten till den unga mannen.

Kvinnan vände sig ursprungligen till tinget för att få ersättning för bland annat värdesänkningen, renoveringskostnader och för att lägenheten inte varit bekväm att bo i. Hon sökte totalt 30 000 euro.

Tingsrätten ansåg att den unga mannen inte farit med felaktiga uppgifter eftersom han sålde lägenheten med de uppgifter han själv fått. Han hade ändå ansvar för dolda fel. Däremot hade disponenten sålt lägenheten med felaktiga uppgifter. Förutom att renoveringen var bristfällig hade man också gett missledande uppgifter om kommande arbeten.

Såväl disponenten som den unga mannen dömdes att gemensamt betala 10 000 euro för värdesänkningen. Disponenten dömdes att ensam betala 4 000 euro för de kostnader som kvinnan råkat ut för i samband med processen. Dessutom måste disponenten betala kvinnans rättegångskostnader på 25 000 euro, medan den unga mannen ska delta med 15 000 euro.

Helsingin Sanomat skrev först om fallet.