Kvarnbackens vattentorn får UV-anläggning

VATTEN. Kvarnbackens vattentorn får en UV-anläggning. Arbetena kan innebära variationer i vattentrycket och klor i vattnet. Bild: Arkiv/Annika Carlsson

I morgon, den 28 november, gör Borgå vatten förberedande arbeten på Kvarnbackens vattentorn. Tornet töms under arbetet som kan medföra tryckvariationer och kvalitetsproblem.

Borgå vatten gör preliminära arbeten för installation av UV-anläggning på Kvarnbackens vattentorn.

Under servicearbetet kan vattentrycket på området växla en aning. Som en följd av ändringar i vattnets flödesriktningar kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid. På grund av desinficeringen kan vattnet även smaka eller lukta en aning till klor.

Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart eller möjlig klorsmak har försvunnit.

Själva UV-anläggningen, som ska säkra vattenkvaliteten i staden, installeras i december. En UV-anläggning i Hammars vattentorn är också i planerna under nästa år.

Mer läsning