Kvarnbackens vattentorn börjar vara färdigtrenoverat

Kvarnbackens vattentorn är nu renoverat. Bild: Borgå stad

Saneringsarbetena vid Kvarnbackens vattentorn börjar vara på slutrakan.

Kvarnbackens vattentorn, som byggdes 1967, har genomgått omfattande renoveringsarbeten på sistone. Nu meddelar Borgå vatten att arbetena börjar vara färdiga. Just nu målas fasaden, varefter allt ska vara färdigt.

Under en tidsperiod på ungefär 1,5 år har man renoverat både in- och utsidan, ett arbete som gjordes för att säkra vattenkvaliteten och trygga vattendistributionen. Redan i ett tidigare skede installerades utrustning för UV-desinficering, ett system som används för att säkra bra vattenhygien. Dessutom installerades mätutrustning för att hålla ett öga på vattenkvaliteten.

Kvarnbackens vattentorn är en viktig del av vattendistributionen, uppger man från Borgå vatten: Med hjälp av vattnet från tornet kan man jämna ut både förbrukningstoppar och vattentrycket och därmed trygga en stabil vattenförsörjning.

– Genom saneringen förlänger vi tornets livslängd ytterligare tiotals år. Saneringen är del av Borgå vattens omfattande saneringsprogram vilket behövs för att trygga tillgängligheten och distributionen av rent vatten åt borgåborna, säger Borgå vattens vd Elina Antila i pressmeddelandet.