Kvarnbackens skola tappar elever medan Vårberga skola växer

VARIERANDE. Elevmängden i Kvarnbackens skola förväntas gå ned medan Vårberga skola växer. Bild: Kristoffer Åberg

370 elever det här läsåret men bara 264 läsåret 2024-25, trenden pekar nedåt för Kvarnbackens skola. Utvecklingen är den raka motsatsen för Vårberga skola, som nu har 100 elever men vars elevantal 2024-25 uppskattas vara hela 156.

Bildningssektorn har uppdaterat elevprognoserna för de kommande åren och svenska utbildningssektionen tar en titt på siffrorna på tisdagskvällen.Utbildningsdirektör Rikard Lindström konstaterar i sin...