Kvällsevenemang med temat sommarjobb

I Navigatorn i Borgå ordnas ett kvällsevenemang med temat sommarjobb onsdagen den 15 februari kl. 16–18.

Evenemanget är avsett i synnerhet för minderåriga unga som söker sommarjobb. Under kvällen får de unga tips och hjälp med att söka sommarjobb. De unga får information om stadens sommarjobb för unga samt om sysselsättningen med sommarjobbssedlar. De får också tips på sommarjobbsplatser som är lämpliga för unga arbetstagare. Också 4H-föreningar presenterar sin verksamhet.

Under kvällen berättar de nya ungdomsfullmäktigeledamöterna om sina erfarenheter av att söka sommarjobb och arbeta. Dessutom ger Seppo Toivo från Gamla Borgå Rotaryklubb tips för arbetssökning. Han har gjort en lång karriär inom rekrytering. Under kvällen kan man öva de olika skedena i arbetssökningen. Evenemanget är öppet för alla, och ingen förhandsanmälan krävs.

Att främja sysselsättningen är ett viktigt mål för Navigatorn-verksamheten på riksnivån, och detta mål betonas också i Navigatorn i Borgå, som många besöker för att få hjälp med att söka arbete. Arbetssökningen är ett aktuellt tema speciellt på våren då de unga söker sommarjobb.

– Att söka sommarjobb är mycket spännande för de unga, och tröskeln för att kontakta intressanta arbetsgivare kan vara hög. Jag vill uppmuntra arbetsgivarna att vara vänliga mot unga arbetssökande, säger Sanni Einovaara, koordinator för Navigatorn i Borgå.

Även minderåriga anställs

De yngsta arbetssökandena kan ha svårt att hitta sommarjobb, eftersom många företag anställer endast arbetstagare som fyllt 18 år. Det finns ändå företag som anställer de unga. Till exempel anställer Borgå stad många unga till sommarjobb och stöder lokala företag så att de kan anställa de yngsta arbetstagarna till sommarjobb med hjälp av sommarjobbssedlar.

– Det ät mycket lättare att hitta sommarjobb om man själv är aktiv och inte bara söker sådana arbetsplatser som alla andra är intresserade av. Även om alla inte får arbete, kan man genom arbetssökningen lära sig nyttiga färdigheter för livet, konstaterar koordinator Sanni Einovaara.

Man kan besöka Navigatorn för att få hjälp med att söka arbete också utan tidsbeställning. Man kan bland annat hämta sommarjobbssedlar i Navigatorn. Med hjälp av sommarjobbssedlarna kan de unga berätta för arbetsgivarna om stödet som staden beviljar för anställning av en ung arbetstagare.

Vecka 7 firas den riksomfattande Navigatorn-veckan för andra gången. Det ordnas många olika evenemang vid Navigatorn-serviceställen på olika håll i Finland. Sammanlagt finns det nästan 40 Navigatorn-serviceställen i Finland. Navigatorn är ett serviceställe med låg tröskel för unga under 30 år. I Navigatorn utvecklar man ett nytt, sektorsövergripande och nätverksliknande sätt att arbeta för de ungas bästa. Navigatorn stöder i synnerhet unga i olika övergångsfaser och främjar tillgången till utbildning och arbetsliv.