Kvabas nygamla byggproblem blir dyra att reparera

NYA PROBLEM. Kvarnbackens skola måste igen saneras och repareras. Bild: Kristoffer Åberg

Gammalt isoleringsmaterial är ingjutet i skolans sockel. Det organiska materialet har legat i den fuktiga jorden i 60 år och ska nu bort.

I budgeten för 2018 finns en reservering på 2 miljoner euro för Kvarnbackens skola. De pengarna ska gå till att bland annat avlägsna gammalt isoleringsmaterial som finns ingjutet i sockeln.

– Isoleringsmaterialet hittades först nu under hösten, säger lokalitetsdirektör Börje Boström. Vi har anlitat ett företag som har undersökt skolan riktigt grundligt.

– Det är fråga om ett organiskt material som har funnits inbäddat i sockeln i 60 år, under hela den tiden har sockeln varit i kontakt med den fuktiga marken.

Det ser nu ut som om isoleringsmaterialet finns bara i den övre delen av sockeln.

– Det mesta ligger ovan jord och är lätt att komma åt, men litet måste man också gräva, säger Boström. Vi planerar att låta skära bort den yttre delen av sockeln.

Misslyckad reparation

Som om det inte skulle vara nog har man dessutom upptäckt ett nytt problem i Kvaba.

– Det ser ut som om reparationen av källarens ytterväggar inte har lyckats, säger Boström. Det kommer in luft underifrån som läcker ut vid fönstren.

– Vi har ännu inte någon klar plan för hur det här problemet ska avhjälpas.

Det här problemet uppkom vid den stora ombyggnaden och saneringen av skolan för bara några år sedan. Enligt alla regler borde det här vara ett byggfel som byggarens ska reparera på egen bekostnad.

– Det skulle det säkert vara, men nu har ju byggaren gått i konkurs, säger Boström.

Dyrare med nybygge Hade det varit bättre att bygga ett helt nytt skolhus i stället för att sanera det gamla?

– Vi utredde också det alternativet inför saneringen, säger Boström. Vi visste att det finns risker förknippade med att reparera gammalt. Ett nybygge skulle ändå ha blivit betydligt dyrare.

Efter den stora saneringen har man gjort en del andra reparationer av Kvaba under de senaste åren.

– De har ändå inte varit så kostsamma, säger Boström.

– Två miljoner euro är däremot en stor summa.