Kvaba-reparationen blir inte klar i tid

BYGGARBETSPLATS. Kvarnbackens skola repareras igen, en del i taget. Bild: Victor Stenberg

Nu är det viktigaste att jobbet görs ordentligt, inte att man håller tidtabellen, säger projektchef Pekka Koskimies. Kvarnbackens skolas rektor Anne Smolander är inne på samma linje.

Enligt den information som gick ut till föräldrar till barn i Kvarnbackens skola när reparationsarbetena inleddes i höstas skulle de äldre eleverna få vistas i baracker på gården under höstterminen me...