Kuusikkoaho kan få planera vidare i Borgå

Bolaget får tänka litet längre när det gäller hur de kan bevara en del av de gamla byggnaderna på den gamla sjukhustomten, anser stadsplaneringschefen. Borgå museum vill att den gamla sjukhusdelen och stenbyggnaden från 1938 bevaras.

Tomten i ändan av Lundagatan, som senast fungerade som stadens hälsostation, kan bli ett centrum för service för äldre med bland annat tillgängliga bostäder, enligt det koncept, Virkkulankylä, som bol...