Kustfisket måste räddas

En central orsak till fiskenäringens nuvarande läge är sälarnas och skarvarnas okontrollerade tillväxt.

I ett skriftligt spörsmål som lämnats in till riksdagen har vi riksdagsledamöter i Centralförbundet för Fiskerihushållnings presidium uttryckt vår oro för kustfiskarnas kraftigt minskade antal och för hela näringens framtid. Vi kräver åtgärder för att kontrollera skarv- och sälbeståndens tillväxt.

Andelen kustfiskare med fiske som huvudsyssla i Finland har rasat och branschen lockar inte nya företagare. Enligt Naturresursinstitutets bedömning fångades det mindre lax, öring, gös, sik och abborre 2017 än någonsin sedan 1980 då man började föra statistik.

En central orsak till fiskenäringens nuvarande läge är sälarnas och skarvarnas okontrollerade tillväxt. Skadeersättningssystemet för skador orsakade av säl och skarv eliminerar inte problemen som uppstått för fiskenäringen. Om fiskar på ett visst område inte längre kan fångas, betalas inte heller ersättning. Fångstredskap som skyddar mot säl är mycket dyrare än vanliga redskap och inte ens dessa redskap kan alltid förhindra att sälen tar sig fram till fångsten. Utan snabba åtgärder förlorar vi en stor del av de aktiva kustfiskarna som finns kvar. Samtidigt minskar även användningen av inhemsk fisk.

Den nuvarande skötselplanen för Östersjöns sälbestånd är från 2007 och den är föråldrad. Vi kräver en ny plan för hur sälbeståndet ska begränsas. Vi förutsätter också att den nationella skarvarbetsgruppens förslag som godkändes för två år sedan förverkligas. Förslaget innebär att nya anvisningar skall ges och att en skarvportal grundas. Dessa två åtgärder var ämnade att i realtid fungera som en kompletterande och noggrannare skötselplan för skarven.

Eva-Maria Maijala riksdagsledamot (C) Kari Kulmala riksdagsledamot (Blå) Mats Nylund riksdagsledamot (SFP) Mikaela Nylander riksdagsledamot (SFP), ordförande för Nylands fiskarförbund

Mer läsning