Kungsvägen fick egen förening

LÅNG VÄG. Kungsvägen löper genom tjugotvå kommuner i tre olika landskap. Bild: Arkiv

En ny turistvägsförening Kuninkaantie – Kungsvägen stiftades dagen efter självständighetsdagen i Vanda.

Mia Aitokari, projektkoordinator för Kungsvägen, berättar om föreningen i ett pressmeddelande:

Föreningens verksamhetsområde sträcker sig över 22 kommuner och tre landskap samt en oräknelig skara turistaktörer från olika branscher. På det anstiftande mötet fanns representanter för städer, museer, företag och föreningar.

Kungsvägen, som löper genom hela södra Finland, är Finlands äldsta officiella turistväg och en av Finlands mest betydelsefulla vägar sedan 1300-talet. Historikern, Kungsvägsguiden Torsti Salonen, som valdes till den nya föreningens ordförande, berättade om vägens historia under mötet.

Den nya föreningen har som uppgift att bevaka turistaktörernas intressen längsmed Kungsvägen. Föreningen planerar också lämna in en ansökan till Trafikverket om att Kungsvägen ska återfå sin turistvägsstatus. Nylands landskapsförbund avstod från det under det gångna året.

Kungsvägen har potential även för internationell kulturruttsverksamhet. Vägen sträcker sig från Bergen i Norge till S:t Petersburg i Ryssland. Kungsvägens möjligheter ligger i aktörernas mångfald. Få turistvägar har ett så brett spektrum av sevärdheter och service.

Kungsvägens föreningsaktörer hittar man tillsvidare via Leader-gruppen Ykkösakseli. Föreningens styrelse består av aktörer från Fredrikshamn till Salo.