Kunderna nöjda med LPOnet

BLI ÄNNU BÄTTRE. LPOnets vd Gustaf Forsberg säger att kundkontakten är ett område man kommer att satsa på. Bild: Arkiv/Stefan Holmström

En kundenkät som Taloustutkimus utförde för LPOnet i somras visar att kunderna är nöjda med både produkter, tjänster och betjäning.

I ett pressmeddelande skriver LPOnet att kundnöjdheten på alla delområden översteg målnivån som Taloustutkimus satt upp i sitt undersökningskoncept.

Mest nöjda var kunderna med de lokala installationstjänsterna och själva produkterna. Även när det gäller delområdet information och kommunikation översteg LPOnet Taloustutkimus målnivå trots att kundnöjdheten i de här kategorierna var lägre än i de övriga.

– Även det som är bra kan förbättras och kontakten med kunderna är ett viktigt utvecklingsområde för oss, säger LPOnets vd Gustaf Forsberg i pressmeddelandet.

Speciellt bland företagskunderna är kundnöjdheten stor och viljan att rekommendera LPOnet är klart över medeltalet i Taloustutkimus referensgrupp.

– Det är viktigt för företag och företagare att alla delområden fungerar och att det finns kunnig personal som är lätt att få tag på när problem dyker upp, säger säljdirektör Mats Åminne i pressmeddelandet.