Kulturskatterna i Borgå saknar ett hem

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

I Borgå Energis gamla huvudkontor invid stadsbiblioteket har vi en vacker, skyddad värdefastighet, som till sin karaktär är väl lämpad som hem för konstskatterna i Borgå.

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander och stadsfullmäktige- och stadsstyrelseledamoten Bodil Lund uttrycker sin oro över att hitta ett permanent utställningsutrymme som är lämpligt för Borgås konstskatter.

Man har också under en längre tid funderat på lösningar som kunde liva upp stadens centrum. Ingen naturlig, fungerande idé har ännu hittats.

Staden besöks under "normala år" av ett stort antal resenärer, av vilka de flesta besöker Gamla stan och åstranden, medan själva stadskärnan förblir obesökt. Det innebär också att de företag som är belägna i stadskärnan går miste om besökarflödet.

I Borgå Energis gamla huvudkontor invid stadsbiblioteket har vi en vacker, skyddad värdefastighet, som till sin karaktär är väl lämpad som hem för konstskatterna i Borgå. Logistiskt sett har byggnaden ett utmärkt läge och konstmuseet skulle vara tillräckligt attraktivt för att på ett naturligt sätt styra turismflödet genom stadens centrum. Eftersom avståndet från Gamla stan är tillräckligt kort krävs heller ingen bil. Man har uppskattat det årliga antalet besökare i Borgå konstmuseum till cirka 100 000.

Ett besökarflöde av den här storleken förändrar väsentligt dynamiken i hela centrum, både vad gäller entreprenörer och investerare. Dessutom är de försenade byggprojekten i stadens centrum, de nya byggnaderna på Etolas och Hopeas tomter, belägna utmed samma rutt. Man kan anta att det finns en skyldighet att investera i affärslokaler i båda projektens fastigheter. Ett besökarflöde av den här storleken förändrar betydligt attraktiviteten i affärsverksamheten invid hela Mannerheimgatan.

Energiverkets huvudkontor är en av Borgås vackraste byggnader.

Tyvärr möjliggör den nya detaljplanen för Borgå Energis tomt, bakom själva huvudkontorsbyggnaden, upprättandet av massarkitektoniska flervåningshus, som både är olämpliga för omgivningen och alldeles för höga. De nya byggnaderna som planeras för den höga sluttningen står i skarp kontrast till den av Selim A. Lindqvist ritade värdefulla byggnaden (1919).

Med en mer ambitiös attityd kan vi ge Borgå konstmuseum en värdefull bakgrund och en unik stadsmiljö i ett fantastiskt läge.

Ari Lakaniemi, konstmagister, företagare, Borgå