Kulturskatten gläntade på dörren

FÖRFÄDER PÅ VÄGGEN. Katarina Moring ledde guidningen. Bild: Maj-Louise Wilkman

Gångna tider är starkt närvarande på Stensböle gård. Det känns svårt att fatta att gården så sent som i slutet av 1990-talet var ett hem.

Gårdens sista ägare var Edvard Wallensköld-Rotkirch och hans hustru Gunvor (f. Estlander). I början av trettiotalet flyttade de, tillsammans med sina tre barn, Axel, Johan och Margareta, till manbyggn...