Kulturnämnden vill lämna bråket bakom sig

DAGS ATT GÅ VIDARE. Marjo Vuokko säger att kulturbråksfrågan nu är slutbehandlad men att diskussionen i kulturnämnden var viktig. Bild: Kristoffer Åberg

Ansvarsfördelningen preciseras så att personalen i framtiden ska må bra, men nu anser kulturnämnden att det är dags att se framåt och sätta punkt för det kulturbråk som i sommar uppstått kring Ralf Forsströms utställning i Almska gården.

Diskussionen i nämnden blev lång i torsdags, hela fyra timmar, men vice ordförande Marjo Vuokko (Gröna, obunden) säger att andan var uppbyggande. Det var hon som ledde mötet eftersom ordföranden Thomas Rosenberg (SFP) varit inblandad i debatten.

Det är ändå inte så väldigt ingående kommentarer Vuokko är beredd att ge eftersom nämnden kommit överens om ett kort utlåtande. Hon är också den enda som har rätt att uttala sig i frågan.

I utlåtandet konstateras det alltså att bråket nu är slutbehandlat och att man går vidare. För att framtida projekt ska kunna förverkligas på ett framgångsrikt sätt och försäkra sig om personalens välmående, är det skäl att granska ansvarsfördelningen inom kultursektorn.

Lyckat projekt

Kulturnämnden ansåg dessutom att det omdiskuterade projektet är lyckat och Ralf Forsströms utställning har hållit sig till budgetramarna.

Det var i juni strålkastarna riktades på det aktuella kulturbråket, som en längre tid pyrt under ytan inom kultursektorn. Det skar sig mellan scenografen Ralf Forsström och stadens kulturförvaltning, som kände sig väldigt illa behandlad, rentav kränkt.

Man upplevde främst Forsströms frispråkighet som väldigt motbjudande och exempelvis en av stadens kulturproducenter sade upp sig. En annan vägrade sätta sin fot i Almska gården. Staden anställde sedan en vikarierande kulturproducent för att sköta det praktiska. Diskussion har också förts kring den ekonomiska biten.

Utställningen Villa Forsström hör till serien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? och presenterar godbitar ur Ralf Forsströms 55-åriga nordiska teaterkarriär. Den är öppen fram till den 27.10. Expon har prisats av besökarna.