Kulturhus som vänder på stenar är de effektivaste

KULTURFINANSIERING. Tomas Järvinen disputerar vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet på lördag. Foto: Catariina Salo/SPT Bild: Catariina Salo/SPT

Det gamla ordspråket "nöden är uppfinningarnas moder" fångar kärnan i en avhandling om de finländska kulturhusens finansiering och utbud.

På lördag disputerar Tomas Järvinen vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet med sin avhandling om hur finansieringskällor styr verksamheten på kulturhus. Järvinen, som vid årsskiftet tillträdde s...