Kulturhistoriskt värdefullt och i full användning – domkapitlet har hållit till i samma byggnad i snart trehundra år

Domkapitelshuset är lika ståtligt i dag som det var i mitten av 1700-talet. Lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson och museilektor Hannele Tenhovuori berätta att huset egentligen står bakvänt, den vackra fasaden vetter in mot gården. Bild: Kristoffer Åberg

När man står på Kyrkotorget kan man genom att vrida lite på huvudet se kyrkan, biskopsgården och domkapitelshuset. Borgå stifts huvudsäte är i flitig användning och domkapitlet stannar gärna kvar i den anrika byggnaden. Kyrkostyrelsen föreslår att domkapitlet flyttar, men sista ordet är inte sagt.

Historien sitter bokstavligen i väggarna i domkapitelshuset på Kyrkogatan. Den gula byggnaden i två våningar är den andra byggnaden i sten som uppfördes i Borgå – den första var domkyrkan och dess klo...